Ostatní

Z dalších služeb, které pracují na principu plateb prostřednictvím PSMS, můžete využít:

 

 

SMS LÉKAŘ

 

Tato služba nabízí uživatelům (pacientům) možnost jednoduše uhradit poplatek u lékaře formou SMS ze svého mobilního telefonu. Obratem mu je doručen jednoznačný identifikační kód, kterým se u lékaře (sestry) prokáže.

 

Produktový list

 

sms-lekar