Online platba

Online platba je nová služba, prostřednictvím které může zákazník s pomocí svého mobilního zařízení nyní platit za SMS jízdenky, SMS parkovné a jiné služby přímo ze své platební karty. Tento způsob je výhodný zejména pro všechny, kteří nemohou nebo nechtějí používat Premium SMS.

 

Jedinou podmínkou je autorizace zákazníkova telefonního čísla a platební karty v platebním systému MATERNA. Autorizací se rozumí svázání zákazníkova telefonního čísla nebo čísel a jeho platební karty. Službu tak může využívat více telefonních čísel např. členové rodiny, zaměstnanci firmy a úhrada je prováděna z jedné, nadefinované platební karty.

 

Po úspěšně provedené autorizaci online platby se každá další platba provádí pouhým PROZVONĚNÍM. Každé službě, kterou chce zákazník takto uhradit, je přiřazeno speciální prozváněcí číslo. Např. každý typ SMS jízdenky má přiděleno zvláštní číslo. Používání služby online platba nevylučuje používání Premium SMS. Nastavení priorit je možné provést v rámci webové samoobsluhy a je jen na zákazníkovi, který typ úhrady v danou chvíli použije.

 

V současné době online platbu lze využít v Karlových Varech pro nákup SMS jízdenky nebo SMS parkovného. Zde je služba orientována i na zahraniční návštěvníky Karlových Varů, takže návod na použití služby je k dispozici nejen v českém jazyce, ale také v angličtině, němčině a ruštině. Dále je služba spuštěna v Ostravě pro nákup SMS jízdenky.

 

 

Podmínky pro akceptaci platebních karet pro Obchodníky jsou k dispozici v sekci Ke stažení.