Příklady našich aplikací

Většina námi dodávaných aplikací je uživatelům přístupna přes webové rozhraní, pokud je to nutné přes zabezpečené webové rozhraní. Z našich realizovaných aplikací vybíráme:

 

 

Věrnostní programy

 

Elektronické věrnostní programy mohou pomoci nejen udržet či získat nové zákazníky, ale také zvýšit průměrné útraty či šetřit na svých slevových akcích. Navrhneme pro Vás a dodáme zcela individuální program – navržený a laděný podle Vašich individuálních požadavků a potřeb.

 

 

Premium Services Portal (PSP)

 

PSP je on-line portálem sledování provozu všech Premium SMS aktivit Partnera s detailními statistikami a rozborem každého jednotlivého projektu dle zadání Partnera. Je to moderní prostředek podpory prodeje, který využijí především reklamní agentury, marketingové společnosti, které prostřednictvím různých typů spotřebitelských soutěží, věrnostních programů, průzkumů trhu, se snaží oslovit a získat, co nejvíce zákazníků dané služby nebo výrobku!

 
 

MPOS

 

MPOS je prodejní místo (Point od Sale), které využijí převážně pracovníci v recepcích hotelů, wellness center, posiloven, informačních center atd.

 

 

MMP

 

MMP je moderní systém, pomocí kterého mohou zákazníci objednávat úhradu různých služeb bez hotovosti jen s pomocí svého mobilního zařízení.

 

 

GPS monitoring

 

MATERNA GPS Monitoring zajišťuje sledování osob prostřednictvím mobilních telefonů. Tato služba umožňuje monitorovat pohyb pracovníků v terénu.

 

 

GSM dálkové ovládání

 

Jedná se o aplikaci, která umožňuje dálkové ovládání přístupových prvků na parkoviště, do podzemních garáží, parkovacích domů apod. prostřednictvím mobilních zařízení.

 

 

Produktové listy

 

psp mpos mmp dochazkovy-system gps-monitoringdalkove-ovladani