CIS - Zákaznické systémy

Vzhledem k rozsahu působnosti MATERNA lze na webové rozhraní navázat další kanály pro komunikaci s partnery, zákazníky jako jsou např. hlasové služby, SMS/MMS služby, newslettery. Pokud to vše doplníme o platební rozhraní (pomocí platebních karet, SMS plateb nebo bankovním převodem), vzniká Zákaznický informační systém (CIS).

 

 

Zákaznický informační systém (CIS)

 

Zákaznický informační systém je otevřený systém, který spravuje veškerou komunikaci společnosti se svými Partnery, zákazníky. Zákazníky mohou být jak koncoví uživatelé, tak i distribuční síť. Zákaznický systém musí být schopen shromažďovat všechny informace o zákaznících, jejich aktivitách vůči společnosti a musí efektivně komunikovat se zákazníky prostřednictvím komunikačních kanálů tzn. přes web, email, hlasové služby až po SMS. CIS v sobě zahrnuje řadu funkcí CRM systémů (řízení vztahů se zákazníky).

 

Úkoly zákaznického systému

 

  • Sběr identity koncových zákazníků,
  • profilace,
  • řízení dalšího prodeje,
  • řízení servisních operací,
  • řízení komunikace.

 

Celý systém je modulární. Jednotlivé moduly pracují nezávisle na sobě nebo spolupracují, takže zákazník si může vybrat přesně to, co potřebuje. Objedná si pouze moduly, které potřebuje, a v případě potřeby může svůj CIS doplnit o další moduly. 

 

Produktové listy

 

cis