Výzva akcionářům MATERNA Communications a.s.

Společnost MATERNA Communications a.s., IČO 25949098, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 13052 jakožto emitent cenných papírů, a to konkrétně 80 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, na které je rozvržen základní kapitál společnosti v celkové výši 8.000.000,- Kč, tímto uveřejňuje, že valná hromada společnosti rozhodla dne 6.3.2018 o přeměně akcií na zaknihované akcie ve smyslu § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Změna podoby akcií na zaknihované akcie byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 7.3.2018.

 

Akcionáři MATERNA Communications a.s. se vyzývají, aby společnosti odevzdali své akcie, a to ve lhůtě 5 měsíců od zveřejnění tohoto oznámení v obchodním věstníku, tedy do 15.8.2018.